ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติ ต้องรู้กฎหมายอะไรบ้าง

ลูกค้าต่างชาติถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญในตลาด ปล่อยเช่าคอนโด
เพราะส่วนใหญ่มักจะมีกำลังหรืองบประมาณในการเช่าที่ค่อนข้างสูง
แม้ว่าในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย (expat)
ต้องเดินทางกลับประเทศ และยังไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในเมืองไทยได้
แต่อัตราการ ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติ ก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การปล่อยเช่าคอนโดให้ลูกค้าต่างชาติ มีขั้นตอนและกฎหมายที่นายหน้าอย่างเราจำเป็นต้องรู้
เพื่อที่จะสามารถดำเนินการให้กับลูกค้าหรือเจ้าของทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาภายหลัง ดังนี้

#รูปแบบการปล่อยเช่า
ลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเช่าคอนโด มีรูปแบบในการเช่าอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบหลักๆ คือ

  • การปล่อยเช่าระยะสั้น หรือการปล่อยเช่าคอนโดให้กับลูกค้าต่างชาติ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
    สามารถทำสัญญาเช่าระหว่าง “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าหน้าที่
  • การปล่อยเช่าระยะยาว หรือการปล่อยเช่าคอนโดให้กับลูกค้าต่างชาติ ระยะเวลามากกว่า 3 ปี
    นอกจากจะต้องทำสัญญาเช่าแล้วยังต้อง จดทะเบียนการเช่า ณ สำนักงานที่ดินที่คอนโดนั้นตั้งอยู่ด้วย

#การแจ้งข้อมูลผู้เช่ากับตม.
ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่า เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของทรัพย์สิน
ที่รับลูกค้าต่างชาติเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่กับที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง
หรือสถานีตำรวจในท้องที่ ภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่ที่มีลูกค้าต่างชาติเข้าพัก
โดยลูกค้าต่างชาติท่านนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในช่วงที่เข้าพักในคอนโด
และต้องเข้ามาประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ถ้าเจ้าของไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท
สำหรับวิธีการแจ้งนั้น สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ https://bit.ly/3i7fwsC

หากเจ้าของห้องไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง นายหน้าสามารถช่วยจัดการให้เจ้าของห้องได้
สำหรับค่าดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับทางนายหน้าและเจ้าของห้องตกลงกัน ถือเป็นการบริการกับลูกค้าอย่างหนึ่ง

#ขั้นตอนการปล่อยเช่าคอนโดให้ลูกค้าชาวต่างชาติ
1. ตกลงรายละเอียดการเช่าและทำสัญญาเช่าพร้อมเอกสารให้เรียบร้อย
2. เก็บเอกสารสำเนาของลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น passport เอกสารรับรองการทำงาน
3. แจ้ง ตม. 30 หรือ การแจ้งข้อมูลของลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาพักในคอนโด
4. แจ้งข้อมูลผู้เช่าและเอกสารที่ได้ดำเนินการแล้วให้กับนิติบุคคล เก็บไว้เป็นหลักฐาน
และเมื่อเอกสารใดที่ได้รับการต่ออายุ อย่าลืมอัพเดตให้กับทางนิติบุคคลด้วยนะคะ

.

 

ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติ เป็นสิ่งที่เหล่าเจ้าของห้องหรือนักลงทุน “คาดหวัง”
เพราะจะสามารถปล่อยเช่าในราคาค่าเช่าที่สูง โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติ ที่ได้รับเงินสนับสนุนค่าที่พักจากบริษัทใหญ่
ที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นหากเราต้องการ ที่จะดูแลผู้เช่าต่างชาติ หรือดูแลเจ้าของทรัพย์ที่อยากปล่อยเช่าคอนโด
ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ กฎหมายและขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ
อย่าลืมศึกษาให้ละเอียดและทำตามขั้นตอนให้ครบนะคะ

ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติ ต้องรู้กฎหมายอะไรบ้าง

______________________________________________________________

บริษัทเอเจ้นท์คอนโดสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น “Shinyu Residence”
สนใจคอนโดราคาพิเศษ และบริการแบบ One Stop Service
Sell and Rent Condo in Bangkok
– เจ้าของรางวัล Thailand Best Real Estate Agencies จาก Dot Property Awards
– ได้รับการรับรองการเป็น International Property Specialist และ Realtor
– ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345