รถหายในคอนโด โครงการต้องรับผิดชอบไหม

ทุกวันนี้หลายคนเลือกที่พักอาศัยเป็นคอนโดมิเนียมเป็นจำนวนมาก เรื่องที่จอดรถเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้พักอาศัยคอนโด
ซึ่งวันนี้เราจะมาดูประเด็นทางกฎหมายสำหรับการจอดรถในคอนโดมิเนียมนั้น สำหรับกรณีที่เมื่อมีเหตุการณ์ รถหายในคอนโด
ซึ่งใครจะต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบนั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทางโครงการคอนโดและเจ้าของรถผู้พักอาศัยค่ะ
วันนี้ ชินยู ได้นำข้อมูลทางกฎหมายสำหรับกรณีหากรถหายมาฝากทุกท่านค่ะ มีกรณีไหนบ้างที่เจ้าของรถต้องรับผิดชอบเองหรือ
กรณีไหนบ้างที่โครงการต้องเป็นคนรับผิดชอบ เรามาดูกันเลยค่ะ

กรณีที่เจ้าของรถต้องรับผิดชอบเอง

การเลือกซื้อคอนโดที่ ที่จอดรถในคอนโดที่ไม่มีการแลกบัตร นิติบุคคลไม่ได้มีการจัดหา รปภ มาดูแลทางเข้าออก
ไม่มีการแจกสติ๊กเกอร์หน้ารถ หรือ แลกบัตรเข้าออกกรณีนี้ถ้าเกิดเหตุร้าย รถหายในคอนโดขึ้นมา
คนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือตัวเจ้าของรถเอง ถึงแม้ทางนิติบุคคลจะมีการจ้าง รปภ. เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ก็ตาม
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าโครงการนิติบุคคล หรือ บริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยเองมีหน้าที่ในการดูแลรักษารถยนต์ที่เอาเข้ามาจอด
แต่เป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยบนพื้นที่ส่วนกลาง ทรัพย์สินส่วนกลางเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่รักษาทรัพย์สินส่วนบุคคล
กรณีนี้โครงนิติบุคคลจึงไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ เลยค่ะ

ใครที่เลือกอยู่คอนโดฯ ที่ไม่มีการเอารถเข้าออกคอนโดฯ ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ แลกบัตร ถึงโครงการจะมีการติดกล้องเพื่อเฝ้าระวังไว้เฉย ๆ
ถ้าวันที่รถหายก็เตรียมใจได้เลยค่ะ ว่าคนรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คือตัวเจ้าของรถเอง

ศาลเคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 2369/2557โดยเหตุผลในคำพิพากษา  มีดังนี้
“นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของบุคคลผู้พักอาศัยในอาคารชุดแต่อย่างใด การจอดรถ ไม่ต้องมอบกุญแจ
ไม่ต้องแลกบัตร รวมทั้งไม่มีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีหน้าที่รักษาทรัพย์ส่วนบุคคล มีเพียงหน้าที่ในการจัดการและ
ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดให้เป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพักอาศัยและการใช้ทรัพย์ส่วนกลางร่วมกัน”
ส่วนสัญญาว่าจ้างรปภ. ที่ทางนิติบุคคลว่าจ้างรักษาความปลอดภัยก็มีข้อความระบุชัดเจนว่า “รักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดเท่านั้น ”
จึงไม่รวมไปถึงรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลของโจทก์ด้วย เงินที่ว่าจ้างรปภ. ก็มาจากเงินค่าส่วนกลางที่จ่ายโดยเจ้าของร่วมทุกคน
มิใช่เงินส่วนตัวของทางนิติบุคคลซึ่งเป็นเพียงผู้บริหารจัดการแทนเจ้าของร่วมในการว่าจ้าง รปภ. ดังนั้นนิติบุคคลอาคารชุดจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแทนเจ้าของรถค่ะ

กรณีที่โครงการหรือนิติบุคลต้องรับผิดชอบ

การเลือกซื้อคอนโดที่มีนิติบุลคลเข้มงวดในการเอารถยนต์เข้าจอด มีการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยมาตรวจเช็คป้ายทะเบียน มีการแลกบัตรเข้าออก
อนุญาตให้รถยนต์ที่มีสติ๊กเกอร์ของโครงการเข้าออกเท่านั้น กรณีนี้ ถ้าเกิดเหตุร้ายรถยนต์ส่วนตัวของคุณหายขึ้นมาภายในคอนโดที่มีระบบความปลอดภัยสูงเช่นนี้
นิติบุคคลและบริษัทรักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมกัน หากมีรถยนต์ที่ไม่มีบัตรผ่าน หรือปล่อยให้รถที่ไม่มีบัตรออกไปได้
เท่ากับว่าเป็นความผิดพลาดของบริษัทรักษาความปลอดภัยค่ะ

อีกทั้งนิติบุคคลยังมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นตัวแทนในการจัดการทรัพย์สินในส่วนกลางของลูกบ้านในคอนโดมิเนียมด้วย
และมีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยให้มาดูแลอีกที ดังนั้นในกรณีนี้ โครงการนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรถยนต์ที่หายไปค่ะ

ศาลเคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 5259/2551 ดังนี้ “รถยนต์ของโจทก์ ไม่มีบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้าออกอาคารชุดติดหน้ากระจกรถยนต์
ตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องดำเนินการแลกบัตรหรือให้แจ้งชื่อที่อยู่ ของผู้ขับรถยนต์ที่จะผ่านเข้าออกอาคารชุด
คืนเกิดเหตุ พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณป้อมยามของทางเข้าออกอาคารชุด  เห็นแล้วว่า รถยนต์ของโจทก์ไม่มีบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้าออกอาคารชุด
มิให้เรียกให้หยุดรถเพื่อแลกบัตรหรือให้ผู้ขับรถยนต์แจ้งชื่อ ที่อยู่ตามระเบียบ กลับปล่อยให้รถยนต์ของโจทก์แล่นผ่านออกไป อันเป็นเหตุให้รถยนต์สูญหาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นการประมาทเลินเล่อ กระทำละเมิดต่อโจทก์
ดังนั้น นายจ้างของพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงต้องร่วมรับผิดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย”

โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ในสัญญาของโครงการการคอนโดจะเขียนไว้ชัดเจนแล้ว ในเรื่องของการยกเว้นความรับผิดชอบอะไรบ้างจากทางโครงการ
โครงการจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเท่าไหร่ หรือไม่เกินจำนวนเท่าไหร่ มีการระบุในสัญญา ดังนั้นการที่ รถหายในคอนโด และโครงการจะรับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก
ส่วนใหญ่คดีที่มีการฟ้องร้องกันก็จะเกิดขึ้นกับบริษัทรักษาความปลอดภัยมากกว่าจะเกิดกับโครงการค่ะ ถ้าหากใครกำลังมองหาคอนโดที่มีระบบรักษาความปลอภัยดีๆ
โครงการนิติบุคคลที่ดูแลเอาใจใจลูกบ้าน สามารถสอบถามเลือกซื้อเลือกเช่าได้กับเรา Shinyu Residence

รถหายในคอนโด โครงการต้องรับผิดชอบไหม

 

______________________________________________________________

บริษัทเอเจ้นท์คอนโดสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น “Shinyu Residence”
สนใจคอนโดราคาพิเศษ และบริการแบบ One Stop Service
Sell and Rent Condo in Bangkok
– เจ้าของรางวัล Thailand Best Real Estate Agencies จาก Dot Property Awards
– ได้รับการรับรองการเป็น International Property Specialist และ Realtor
– ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345