ต้องรู้ปล่อยเช่า!! ภาษี ที่เจ้าของห้องต้องเสีย

ในยุคที่คนเมืองหันมาเช่าคอนโดเพื่ออยู่อาศัยกันเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ใช้เงินน้อยสะดวกสบาย ดูแลง่าย มีความเป็นส่วนตัว
และมีส่วนกลางให้ใช้อย่างครบครัน สำหรับใครที่กำลังคิดจะเพิ่มช่องทางการหารายได้ จากการปล่อยเช่าคอนโด
อย่าเพิ่งคิดถึงแต่ยอดเงินที่เราจะได้รับทุกเดือน ในกรณีที่มีผู้เช่านะคะ
เพราะการปล่อยเช่าคอนโดเนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสีย ภาษี ด้วย!
ส่วน ภาษี ที่ว่าจะมีอะไรบ้างและมีวิธีคิดยังไง ไปดูกันเลยค่ะ

#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แน่นอนว่าเมื่อมีรายรับเข้ามาจะต้องนำไปรวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อนำไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยถือเป็นภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ภาษีเงินได้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. เงินได้สุทธิ
วิธีการคำนวณเงินได้สุทธิจะคำนวณจากเงินที่ได้รับทั้งหมด แล้วนำมาหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามสูตรดังนี้
(รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี

  1. เงินได้พึงประเมิน
    หากมีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือน แต่มีรายได้จากการปล่อยเช่ารวมกับรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนแล้วเกิน 1 ล้านบาทต่อปีจะต้องคำนวณตามสูตรดังนี้

รายได้ทั้งหมด x 0.5%

และเมื่อได้ผลของการคำนวณทั้งแบบเงินได้สุทธิและเงินได้พึงประเมินแล้ว ให้เรานำทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบกันว่าการคำนวณแบบไหนที่เราจะต้องเสียภาษีเยอะกว่า
เราก็จะต้องจ่ายภาษีตามจำนวนที่เยอะกว่าสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น สามารถยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
หรือยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้ โดยต้องยื่นรายการดังต่อไปนี้

–  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (มกราคม – มิถุนายน) เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าคอนโดนั้นถือเป็นรายได้ประเภทที่ 5
ซึ่งผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 94) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี (ร่วมกับรายได้ประเภทที่ 5-8 อื่นๆ ถ้ามี)

– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (มกราคม – ธันวาคม) โดยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

 

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วการปล่อยเช่าคอนโดหรือบ้านจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย
เพราะเราเป็นเจ้าของอสังหาฯ นั้นๆ โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ถูกนำมาแทนภาษีโรงเรือน
ซึ่งสำหรับผู้ปล่อยเช่าจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่บ้านหลังหลักหรือก็คือต้องเสียในอัตราของ “บ้านหลังอื่น”
โดยมีอัตรา ดังนี้

มูลค่า (ล้านบาท)

อัตราภาษี

0 – 50

0.02%

51 – 75

0.03%

76 – 100

0.05%

มากกว่า 100

0.1%

 

โดยสูตรคำนวณคือ ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

ผู้ให้เช่าต้องชำระ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีค่ะ ดังนั้นสำหรับใครที่คิดจะปล่อยเช่า อย่าลืมคำนวณต้นทุนในส่วนของภาษีไปด้วยนะคะ
และถ้าอยากหาผู้เช่าให้ได้ตลอด เพื่อจะได้มีผู้เช่าอย่างต่อเนื่องสามารถใช้บริการของนายหน้าคอนโดได้นะคะ โดยทางชินยูเองก็มีบริการ ฝากเช่าห้อง

โดยสามารถฝากห้องเช่ากับเราได้ฟรี!! ทางชินยูจะนำห้องไปทำการตลาดเพื่อหาผู้เช่าที่ดีและมีคุณภาพมาให้คุณ และดูแลจบทุกขั้นตอนเลยค่ะ
โดยใครที่สนใจสามารถฝากห้องได้ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

https://shinyurealestate.com/post-property#/

ต้องรู้ปล่อยเช่า!! ภาษี ที่เจ้าของห้องต้องเสีย

______________________________________________________________________

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345