อยากเป็น นายหน้าขายฝาก เริ่มต้นยังไงดี

อีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมในตลาด

ในหมู่เศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ไทย ก็คือการ “ขายฝาก”

.

ตอนนี้กระแสการขายฝากเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกรุงเทพฯ

จากที่ก่อนหน้านี้การขายฝากได้รับความนิยมมากในโซนต่างจังหวัด

แล้วถ้าคุณอยากจะเริ่มเป็น นายหน้าขายฝาก ละต้องเริ่มต้นยังไงบ้าง

วันนี้เราจะมาแนะนำการเตรียมตัวกันค่ะ

.

📌ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขายฝาก

#ขายฝาก เป็นการทำนิติกรรมที่เรานำเอาอสังหาฯ ไปให้ผู้รับซื้อฝาก

เพื่อแลกกับเงินก้อนหนึ่งออกมา โดยที่ผู้รับฝากก็จะได้รับผลตอบแทน

เป็นดอกเบี้ยเช่นกัน ส่วนกรรมสิทธิ์ของอสังหาฯ จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก

ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญาเสร็จสิ้น แต่ผู้ขายฝาก จะมีโอกาสไถ่ถอนคืนได้

ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน แต่สูงสุดไม่เกิน 10 ปี แต่หาก 10 ปี

ผ่านไปแล้วไม่นำเงินมาซื้อคืน ก็จะถูกยึดทรัพย์ได้เลยทันที โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องใดๆ

.

📌ประเมินราคาทรัพย์ที่จะรับให้เป็น

อ้างอิงข้อมูลจาก Terrabkk การประเมินราคาทรัพย์สินนั้นสามารถ

ทำได้ 3 วิธีด้วยกัน

1.วิธีต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งการประเมินราคาทรัพย์สินวิธีนี้เป็นวิธีการ

ประเมินทรัพย์สินตามต้นทุนที่ได้มา แล้วมีการหักค่าเสื่อมราคาของอาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้างตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้วิธีการประเมินทรัพย์สินด้วยวิธีการนี้

จึงทำให้ราคาประเมินทรัพย์สินมีมูลค่าที่ค่อนข้างต่ำกว่าความเป็นจริง

(ซึ่งการประเมินราคาของทางภาครัฐโดยกรมธนารักษ์ก็ได้ใช้วิธีการนี้)

2.วิธีตลาด (Market Approach) การประเมินราคาด้วยวิธีการนี้จะคำนึงถึงอุปสงค์

และอุปทานของทรัพย์สิน โดยอาจจะมีการเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่อยู่ข้างเคียง

ดังนั้นการประเมินราคาทรัพย์สินด้วยวิธีการนี้จึงมักจะได้ราคาที่สูงกว่าแบบวิธีต้นทุน

และใกล้เคียงกับราคาที่แท้จริงมากที่สุด

3.วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งวิธีการประเมินราคาทรัพย์สินด้วยวิธีการนี้เหมาะสม

กับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ (Income Producing Property) หรือทรัพย์สินเชิงพาณิชย์

เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงานให้เช่า เป็นต้น

** การขายฝากนั้นมีระบุว่าให้วงเงินสูงถึงร้อยละ 60-70 ของราคาประเมิน

เพียงแต่ราคาประเมินนั้นเป็นการประเมินด้วยวิธีการต้นทุน หรือใช้ราคาประเมิน

ของกรมธนารักษ์

.

📌เข้าใจอัตราดอกเบี้ยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#กรรมสิทธิ์ การขายฝากกรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้รับฝากทันทีตั้งแต่วันทำสัญญา

และสามารถไถ่ถอนคืนได้ในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

#วงเงิน การขายฝากวงเงินจะขึ้นอยู่ที่การตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย

#อัตราดอกเบี้ย การขายฝากและการจำนองอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี

#ระยะเวลาไถ่ถอน ตามระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญาแต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

📌เข้าใจขั้นตอนการทำธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

.

สำหรับค่าคอมมิชชั่นของ นายหน้าขายฝาก นั้นจะอยู่ที่ประมาณ

2.5 – 5% ตามแต่ตกลง โดยส่วนใหญ่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่น

หรือค่าปากถุง จากฝั่งเจ้าของทรัพย์

.

เริ่มต้นการเป็นนายหน้าขายฝาก ไม่ได้ยากไปกว่าการเป็นนายหน้า

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป อาจจะมีเพียงเงื่อนไขและรายละเอียด

ในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากคุณมีพื้นฐานการเป็นนายหน้า

อยู่ก่อนแล้ว การเป็นนายหน้าขายฝากไม่ยากเกินกว่าที่จะเรียนรู้

หรือถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถทำได้เช่นกัน

เพียงแค่ต้องเตรียมตัวให้ดี ขยัน คุณก็สามารถประสบความสำเร็จ

ในเส้นทางนี้ได้เช่นกันค่ะ

อยากเป็น นายหน้าขายฝาก เริ่มต้นยังไงดี

______________________________________________________________________

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345