“ภาษี” คือเรื่องที่หลายๆ คนอาจจะมองข้ามไป หรือบางคนอาจจะคิดว่า
“ก็ยื่นจ่ายตอนต้นปีไปแล้วนี่นา จ่ายครั้งเดียวก็จบแล้ว”
ความคิดนี้ก็ถูกต้องค่ะ แต่ไม่ใช่ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลที่มีรายได้ประเภทที่ต้อง “ยื่นชำระ ภาษีครึ่งปีหลัง 2565 ”
แล้วจะรู้ได้ยังไงละ ว่าเราต้องยื่นชำระภาษีครึ่งปีหลังไหม? ไม่ต้องห่วงนะคะ
วันนี้เรามีคำตอบและวิธีการยื่นมาให้ทุกคนแล้วไปเรืชิ่มกันเลยค่ะ

ใครบ้างที่ต้องยื่น ภาษีครึ่งปีหลัง 2565 (ภ.ง.ด. 94 )
สำหรับผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (คนปกติทั่วไป) ต้องมีรายได้แยกตามประเภทได้ดังนี้
– เงินได้ประเภทที่ 5 คือรายได้ที่มาในรูปแบบของค่าเช่า ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าจากทรัพย์สินใดๆ ก็ตาม
– เงินได้ประเภทที่ 6 คือรายได้หรือค่าตอบแทนที่ได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ
6 อาชีพ ได้แก่ การประกอบโรคศิลปะ, นักกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชีและช่างประณีตศิลป์
– เงินได้ประเภทที่ 7 คือรายได้ที่มาในรูปแบบของค่ารับเหมา
ผู้เสียภาษีต้องทำหน้าที่จัดหาเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรง ค่าเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์และค่าของต่างๆ
– เงินได้ประเภทที่ 8 คือเงินได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีและไม่ถูกจัด
ให้อยู่ในเงินได้ประเภทอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เช่นรายได้จากการขายของออนไลน์
เปิดร้านอาหาร, กำไรที่ได้จากกองทุน LTF/RMF เป็นต้น
โดยในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน) หากมีสถานภาพโสดต้องมีรายได้เกิน 60,000 บาท
และถ้าสถานภาพสมรสแล้วต้องมีรายได้เกิน 120,000 บาท
จะมีหน้าที่ยื่นภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.94 โดยยื่นภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี (ถ้ายื่นผ่านเน็ตขยายเวลาได้อีก 8 วัน)

วิธีการยื่นภาษีครึ่งปีหลังออนไลน์
ภาษีครึ่งปีหลัง 2565 สำหรับผู้มีเงินได้จากค่าเช่า

 1. เข้าไปที่เวปกรมสรรพากร http://rd.go.th คลิกไปที่ยื่นออนไลน์
  หากเคยเข้ามาแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย แต่สำหรับใครที่ไม่เคยเข้าเลือกสมัครสมาชิกก่อนนะคะ
  กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบ ตามรูปพวกนี้ แล้วไปต่อ
  ภาษีครึ่งปีหลัง 2565 สำหรับผู้มีเงินได้จากค่าเช่า
  ภาษีครึ่งปีหลัง 2565 สำหรับผู้มีเงินได้จากค่าเช่า
 2. เลือก ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94
  ภาษีครึ่งปีหลัง 2565 สำหรับผู้มีเงินได้จากค่าเช่า
 3. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องไหม
  ภาษีครึ่งปีหลัง 2565 สำหรับผู้มีเงินได้จากค่าเช่า
 4. พร้อมใส่ข้อมูลสถานภาพของเราและคู่ (ถ้ามี)
  **ต้องมีใบสมรสที่ออกโดยราชการเท่านั้นนะคะถึงจะเลือกสถานภาพสมรสได้**
 5. กรอกรายได้ และวิธีการหักค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ส่วนคนที่อายุเกิน 65 ปีหรือผู้พิการ
  ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท
 6. เมื่อกรอกรายได้และค่าใช้จ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ก็มากรอกค่าลดหย่อนกันต่อเลยค่ะ
 7. เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ ครบแล้วก็มาตรวจสอบความถูกต้องกันอีกรอบ
  หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้ว ก็ยื่นแบบได้เลยค่ะ

โดยการยื่นออนไลน์สำหรับปีนี้จะต้องยื่นก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นะคะ ไม่งั้นจะต้องเสียค่าปรับที่กรมสรรพากรเพิ่มนะคะ

______________________________________________________________

บริษัทเอเจ้นท์คอนโดสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น “Shinyu Residence”
สนใจคอนโดราคาพิเศษ และบริการแบบ One Stop Service
Sell and Rent Condo in Bangkok
– เจ้าของรางวัล Thailand Best Real Estate Agencies จาก Dot Property Awards
– ได้รับการรับรองการเป็น International Property Specialist และ Realtor
– ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345