จดทะเบียนบริษัท ใช้ที่อยู่คอนโด ได้หรือไม่? มาหาคำตอบกัน

สำหรับนักธุรกิจมือใหม่หรือ Start Up ที่เริ่มต้นธุรกิจแบบตัวคนเดียวและยังไม่มีทีมงาน
อาจจะมีคำถามต่อมาว่า หากต้องการที่จดทะเบียนบริษัท
จะสามารถใช้ที่อยู่อาศัยอย่างเช่นคอนโดมาทำเป็นออฟฟิศได้ไหม และสามารถใช้คอนโด จดทะเบียนบริษัท
หรือจดทะเบียนพาณิชย์คอนโดได้หรือไม่ เพราะบางคนอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่จัดตั้งบริษัท

การใช้คอนโด จดทะเบียนบริษัท ส่วนใหญ่เขาใช้สถานที่แบบใดจดทะเบียนบริษัทกัน?
สำหรับการทำการค้า แน่นอนว่าจะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนบริษัท
และจำเป็นต้องมีที่ตั้งสำนักงานหรือที่อยู่บริษัทนั่นเอง คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจมือใหม่
หรือ Start Up มักจะใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่ประกอบการในการจดทะเบียน
หากเป็นบ้านเดี่ยว ๆ ตั้งอยู่โดด ๆ ไม่ได้ขึ้นตรงกับหมู่บ้านหรือโครงการใด ๆ ก็เสียภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนเพิ่มเติมและขอจดทะเบียนได้ แต่หากเป็นอาคารชุดหรือห้องชุด อย่างอพาร์ตเม้นต์หรือคอนโดล่ะ?
จะสามารถจดทะเบียนพาณิชย์คอนโดหรือใช้คอนโดทำออฟฟิศได้ไหม? อันนี้เราลองมาหาคำตอบกัน

นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการการจดทะเบียนบริษัท
โดยใช้คอนโดเป็นสถานที่ตั้งไว้ว่า ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของสถานที่
(มีกรรมสิทธิ์ในสถานที่นั้น)ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือคอนโด  คุณสามารถใช้เป็นที่ตั้งหรือจดทะเบียนพาณิชย์คอนโดได้
แต่ต้องจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน แต่ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านหรือเช่าสถานที่นั้นอยู่
จะต้องดำเนินการเรื่องขออนุญาตเจ้าของสถานที่หรือนิติบุคคลในการจะใช้เป็นที่ตั้งสำหรับจดทะเบียน
หรือกลับไปตรวจสอบระเบียบสัญญาเช่าซื้อให้เรียบร้อยเสียก่อนว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด บอกไว้ว่า
แม้จะมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของห้องชุด ซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นของตน
มีสิทธิ์ใช้สอยทรัพย์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๓๕ ก็ตาม
แต่เจ้าของห้องชุดจะกระทำการใดๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตนอันอาจจะเป็นการกระทบกระเทือนโครงสร้าง
ความมั่นคง การป้องกันความเสียหายต่ออาคาร หรือการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ซึ่งการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ต้องมีข้อบังคับของอาคารชุดนั้นด้วย

เพราะฉะนั้น ต้องกลับไปดูว่าในสัญญามีข้อห้ามหรือข้อบังคับการใช้ห้องชุด
เป็นที่ตั้งของสำนักงานของ หจก.หรือบริษัทได้หรือไม่

เรามาดูในแง่ของกฎหมายกันบ้าง หากอ้างอิงตาม พ.ร.บ.อาคารชุด ๒๕๕๑ (ฉบับใหม่)
ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ ๔ ก.ค. ๒๕๕๑ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขจากเดิมที่ใช้
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๗/๑ ได้ระบุไว้ว่า

“ในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการค้าต้องจัดระบบการเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าว
เป็นการเฉพาะไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้าของร่วม”

“ห้ามผู้ใดประกอบการค้าในอาคารชุด เว้นแต่เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่ของอาคารชุดที่จัดไว้ตามวรรคหนึ่ง”

จะเห็นได้ว่าตาม พ.ร.บ. อาคารชุด ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามใช้ห้องพักอาศัยเพื่อประกอบการค้า
ยกเว้นจะเป็นห้องที่มีการจัดพื้นที่ไว้โดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้น หากนำ พ.ร.บ. อาคารชุด มาตรา ๑๗/๑
มาประกอบมาตรา ๖๕ ซึ่งมีการกล่าวถึง การใช้ห้องชุดพักอาศัยเพื่อประกอบการค้า
เจ้าของห้องชุดหรือผู้ครอบครองห้องชุดจะมีความผิดฐานใช้ห้องชุดพักอาศัยเพื่อประกอบการค้า
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

สรุปง่าย ๆ คือ เมื่อเราเป็นเจ้าของห้องชุดหรือเช่าอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัย
ให้กลับไปดูสัญญาและแจ้งแก่เจ้าของอาคาร (หากเป็นผู้เช่า) ว่าต้องการนำห้องเพื่อไปจดทะเบียนการค้า
หากพื้นที่ที่เราเช่าหรือเป็นเจ้าของอยู่ในพื้นที่อนุญาตให้ทำการค้าได้
แต่หากพื้นที่ที่เราต้องการเป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย ตามกฎหมายก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถทำได้
และผิดกฎหมายทั้งกฎหมายอาคารชุด และกฎหมายควบคุมอาคารเลยนะคะ

จดทะเบียนบริษัท ใช้ที่อยู่คอนโด ได้หรือไม่? มาหาคำตอบกัน

______________________________________________________________

บริษัทเอเจ้นท์คอนโดสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น “Shinyu Residence”
สนใจคอนโดราคาพิเศษ และบริการแบบ One Stop Service
Sell and Rent Condo in Bangkok
– เจ้าของรางวัล Thailand Best Real Estate Agencies จาก Dot Property Awards
– ได้รับการรับรองการเป็น International Property Specialist และ Realtor
– ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345