นายหน้าอสังหา วางแผนภาษี

ใกล้สิ้นปีแบบนี้ หน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนก็คือการเตรียมตัวจ่ายภาษีประจำปี
แล้วนายหน้าแบบเราที่เป็นฟรีแลนซ์จะต้องคำนวณภาษี หรือยื่นภาษีอย่างไรดีละ
วันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการภาษีที่นายหน้าฟรีแลนซ์ต้องรับผิดชอบกันค่ะจะได้ วางแผนภาษี กันถูกนะคะ

.

  1. ภาษีเงินได้

#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าได้รับนั้นจะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ โดยค่านายหน้าถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร จะต่างจากค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าสังกัดบริษัทได้รับจากบริษัท ซึ่งลักษณะนั้น สรรพากรจะตีความค่านายหน้าที่ได้รับเป็นเงินได้จากการจ้างแรงงานจากนายหน้า ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร.

.

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเป็นนายหน้านั้นถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้านายหน้ามีรายรับจากการให้บริการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการและต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นายหน้าก็จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษี และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักภาษีซื้อทุกเดือนภาษี

.

นอกจากนายหน้าที่มีภาษีที่ต้องรับผิดชอบแล้ว อย่าลืมเช็คฝั่งผู้จ่ายหรือลูกค้าที่จ่ายค่านายหน้าให้กับเรา ซึ่งบุคคลเหล่านั้นก็มีภาษีที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน ได้แก่

  1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งกรณีที่เราเป็นนายหน้าฟรีแลนซ์จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่คำนวณการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินเดือน และค่าจ้าง
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีลูกค้าจ่ายค่านายหน้าให้กับนายหน้าที่อยู่ต่างประเทศโดยหาลูกค้าในประเทศไทย ลูกค้าจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ตามแบบ ภ.พ. 36 ตามมาตรา 83/6 (2)

.

อ่านแล้วมือใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยเสียภาษีมาก่อนเลยอาจจะงงๆหน่อย ทางเราแนะนำว่านายหน้าที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเสียภาษีลองโทรไปสอบถามกับทางสรรพากรโดยตรง จะได้รับคำแนะนำและวิธีการคำนวณที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ

นายหน้าอสังหา วางแผนภาษี

______________________________________________________________________

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345