Shinyu Real Estate ตัวแทนให้คำปรึกษาด้านการซื้อ/ขาย/เช่า/ลงทุนและดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่น จีน ฮ่องกงและไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม 😍
.
บริษัทเราร่วมงานกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยมากมายและบริษัทตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และฮ่องกง เรามุ่งมั่นเป็นตัวแทนให้คำปรึกษาด้านการซื้อ/ขาย/เช่า/ลงทุนและดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าต่างชาติอันดับ 1 ของประเทศไทย ความสำเร็จและความสุขในการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าทุกท่านคือ พันธกิจของเรา🤝
.
และจากความสำเร็จในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในวันนี้เรากำลังขยายธุรกิจของเราสู่การทำธุรกิจ E-commerce 🛒 และกำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความฝันและจิตวิญญาณในการทำงานที่จะมาร่วมทีม Marketing และเติบโตไปพร้อมกันกับเรา 💶💰
.
วัฒนธรรมในการทำงานของทีมเรา คือ การทำงานแบบทีมที่มีทุกคนในทีมที่มีประสิทธิภาพอยู่รวมกัน มีความสำคัญเท่าเทียมกันในทุกตำแหน่ง บริษัทมีหน้าที่ดูแลและพัฒนาทีมงานทุกคนทุกตำแหน่งในทุกๆด้านให้ทำงานได้อย่างเกินประสิทธิภาพ และสามารถทำงานร่วมกันภายในทีมและนอกทีมเพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จ ความเติบโตและความมั่นคงขององค์กรร่วมกัน 😍
.
ตำแหน่ง Online and E-Commerce Specialist
ถ้าคุณคือคนที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ เราคือคำตอบ
1. พัฒนาตัวเองในทุกๆวัน
2. รักในการเรียนรู้ไม่รู้จบ
3. เบื่อที่จะอยู่ในComfort Zone
4. อยากอยู่ในธุรกิจระดับแสนล้าน
5. อยากเป็นส่วนนึงในการสร้างนวัตกรรมระดับโลก
6. อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้คนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตยืนยาว
7. อยากช่วยให้คนลดความเจ็บปวดทรมานจากโรคภัย
8. อยากมีพื้นที่เสนอไอเดียหรือความคิดต่อผู้บริหาร
9. อยากมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดอนาคตขององค์กร
10. อยากอยู่ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมส่งสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
11. การทำงานที่เป็นระบบ ชี้วัดได้ ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
12. อยากมีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย ทั้งตัวเองและครอบครัว
13. ชอบความเปลี่ยนแปลงทางบวก
14. ชอบความท้าทายในการทำงาน
15. ชอบการแก้ไขปัญหา
16. อยากทำงานกับคนเก่งๆหรือระดับผู้บริหารจากบริษัทที่เราร่วมงานด้วย
คุณสมบัติ
✅ไม่จำกัดเพศ (รับพิจารณาเพศทางเลือก)
✅วุฒิปริญญาตรี หากสำเร็จการศึกษาด้านการตลาด บริหารธุรกิจ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
✅อายุ 25 ปีขึ้นไป
✅มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทไม่ต่ำกว่า 2 ปี ถ้าเคยมีประสบการณ์ด้านการวางแผนงาน E-commerce และงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
✅มีทักษะในการหาสินค้าและประสานงานด้าน E-commerce
✅มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการพูด/อ่าน/เขียนได้ดี
✅มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นำ
✅ทำงานเร็วและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาได้ อึด ถึก ทน
✅มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
✅สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point, PDF ได้ดี
✅มีความสามารถในการทำPresentation และมีทักษะในการนำเสนองาน
✅ทำงานเอกสารได้ดี ละเอียดเรียบร้อย เป็นระเบียบ เข้าใจง่าย
✅บุคลิกภาพการแต่งกายดี แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบ มีความอดทนและรักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
✅สามารถทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
✅มีทักษะด้าน Soft Skill และ EQ สูง ต้องควบคุมอารมณ์ได้ดี มีทักษะการเจรจาต่อรองดีเยี่ยม
.
หน้าที่หลัก
👍 วางแผน พัฒนา ดูแล การทำ แคมเปญ E-commerce ของบริษัท
👍 รับผิดชอบในการหาสินค้าและพาร์ทเนอร์เพื่อการทำ แคมเปญ E-commerce
👍 กำหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างยอดขายให้กับแคมเปญ E-commerce
👍 รับผิดชอบและกำหนดกลยุทธ์การขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
👍 ประเมินแผนการตลาด ผลการทำการตลาดและโฆษณา เพื่อนสนับสนุนเป้าหมายด้านยอดขาย และการดูแลกิจกรรม แคมเปญ และโปรโมชั่นของแคมเปญ E-commerce
👍 เข้าใจ วัดผล วิเคราะห์ ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลเชิงลึกผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ อย่างเป็นรูปธรรม
👍 ดูแลรับผิดชอบช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของแคมเปญ E-commerce ทั้งหมด
👍 พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และลูกค้า
👍 พัฒนาแผนที่มุ่งเน้นในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า
👍 ดูแลภาพลักษณ์ของผู้บริหารเพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์และการจดจำในทางบวก
👍 บริหารจัดการดูแลปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ขององค์กรบนโลกออนไลน์
👍 ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
👍 รับผิดชอบการจัดทำรายงาน รวมทั้งบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ E-commerce
👍 ควมคุมงบประมาณการทำการตลาดของแคมเปญ E-commerce
.
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
🏅 เงินเดือน 25,000+ บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
🏅 คอมมิชชั่นและincentiveทีม
🏅 โบนัสประจำปี
🏅 ประกันสุขภาพ
🏅 ประกันสังคม
🏅 ประกันอื่นๆเพิ่มเติมตามนโยบายของบริษัท
🏅 ตรวจสุขภาพประจำปี
🏅 เข้าคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถตามตำแหน่งงาน
🏅 พักร้อนปีแรก 6 วัน
🏅 Outingประจำปี

📌วันทำการ; จันทร์ – เสาร์ (หยุดวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน)
📌เวลาทำการ; 9.30 – 18.30
📌สถานที่ตั้งบริษัท; อาคาร T-One ทองหล่อ