ประกาศจาก Shinyu Real Estate ถึงลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน 📣📣

ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ จาก “บริษัท เอเชี่ยน บิสซิเนส พาร์ทเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)”
เป็น “บริษัท ชินยู เรียล เอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)” ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Notice of changing company name from “Asian Business Partners (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)”
to “Shinyu Real Estate Co., Ltd. (Head Office)” from 22nd May 2020 onward.