บริหารและจัดการทรัพย์สิน

หากท่านมีทรัพย์สินในการดูแลมากกว่าหนึ่งแห่ง ทำให้ไม่สามารถดูแลทรัพย์สินของท่านได้อย่างทั่วถึง ชินยูมีบริการในการดูแลและจัดการทรัพย์สินของท่านอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบริการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระว่างการเช่า รวมถึงการสรุปรายงานการชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และการดูแลตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของทรัพย์สิน พร้อมทั้งประสานงานด้านการซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสุดของเจ้าของทรัพย์

1. บริหารดูแลและจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

เป็นตัวกลางในการตรวจสอบและดูแลห้องชุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น


– ตรวจเช็คห้องชุดภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
– บริการรับฝากกุญแจห้องชุด
– บริการจัดเก็บ และ จัดส่งเอกสาร
– การทำความสะอาดห้องชุด และ เครื่องปรับอากาศ

2. ติดต่อประสานงาน

เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าทำการบำรุงห้องชุด เพื่อให้ห้องชุดพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ


– บริการประสานงานระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด ในการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง
– – บริการนัดหมายกำจัดแมลง
– การนัดหมายและควบคุมการดำเนินการของช่างซ่อมบำรุง
– การนัดหมายและควบคุมการดำเนินการของแม่บ้าน
– การแจ้งชำระค่าภาษีที่ดินประจำปี
– ติดตามค่าเช่าในระหว่างสัญญาเช่า กับผู้เช่า และนายหน้าที่เกี่ยวข้อง

3. บริการประสานงานและจัดซื้อ

บริการจัดหา และสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องชุด รวมไปถึงการเช็คราคาและคุณภาพ พร้อมทั้งดูแลควบคุมในการขนส่ง ติดตั้งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน แบบครบวงจร


– จัดซื้อของเพื่อซ่อมบำรุงห้องชุด
– จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในห้องชุดตามรายการของเจ้าของห้อง

4. เป็นตัวแทนเจ้าของห้อง

บริการทำสรุปรายการรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละห้องชุด และรายงานให้กับเจ้าของห้องชุด
– สรุปรายการค่าใช้จ่ายของห้องชุด
– สรุปรายการรายรับของห้องชุด

รายละเอียดแพ็คเกจและค่าบริการในการจัดการ

Studio / 1 bed

2 bedroom

3 Bed and more

หมายเหตุ:

1. อัตราค่าบริหารและจัดการทรัพย์สินทั้งหมดนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

2. สำหรับแผนการชำระค่าบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินแบบต่อเนื่อง (subscription plan) บริษัทจะทำการตัดยอดค่าบริการผ่านบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติตามกำหนดช่วงเวลาที่ลูกค้าเลือก และการตัดยอดแบบอัตโนมัติจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าแจ้งขอยกเลิกบริการผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3. บริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินในทุกกรณี

ค่าบริการ

หมายเหตุ:

1. อัตราค่าบริหารและจัดการทรัพย์สินทั้งหมดนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

2. สำหรับแผนการชำระค่าบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินแบบต่อเนื่อง (subscription plan) บริษัทจะทำการตัดยอดค่าบริการผ่านบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติตามกำหนดช่วงเวลาที่ลูกค้าเลือก และการตัดยอดแบบอัตโนมัติจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าแจ้งขอยกเลิกบริการผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3. บริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินในทุกกรณี

คำถามที่พบบ่อย

A. เงินมัดจำจะถูกนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดการห้องพัก เช่น ค่าทำความสะอาดล้างแอร์, เป็นต้น

A. จำนวนครั้งสำหรับการทำความสะอาดจะขึ้นอยู่กับแพ็กเก็จที่ลูกค้าสมัคร

ระยะเวลาการสมัคร โดยปกติจะทำความสะอาดทุกๆ 3 เดือน (แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

A. ขึ้นอยู่กับแพ็กเก็จที่สมัคร โดยทั่วไปคือ 1 ครั้งต่อ 6 เดือน หรือสองครั้งต่อหนึ่งปี

A. สามารถเลือกวิธีการชำระดังนี้

ชำระด้วยเงินสด โอนผ่านธนาคาร ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายปี

A. การดูแลห้องจะเริ่มคำนวนตามวันที่ชำระเงิน
หากชำระเงินระหว่างวันที่ 16 ถึง 31 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
หากได้รับการชำระเงินระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 สัญญาจะเริ่มวันที่ 16 ของเดือนนั้น

A. เราจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ทุกๆ 3 เดือน
 กำหนดการมีดังนี้ (*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากวันหยุด)

ไตรมาสที่ 1 (ยอดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม) ประมาณวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ไตรมาสที่ 2 (ยอดเดือนเมษายนถึงมิถุนายน) ประมาณวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ไตรมาสที่ 3 (ยอดเดือนกรกฎาคม-กันยายน) ประมาณวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ไตรมาสที่ 4 (ยอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม) ประมาณวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

A. ห้องที่มีผู้เช่า ผู้เช่าจะชำระเงินค่าเช่าผ่านทางบัญชีบริษัทเรา เราจะดำเนินการเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 3 เดือน และนำส่งค่าเช่าพร้อมกับรายงานการจัดการทุก ๆ 3 เดือน

A. ทางเราไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

A. หากมียอดคงเหลือในเงินฝาก เงินจะคืนเข้าบัญชีภายใน 30 วันหลังจากสัญญาสิ้นสุด

A. ได้ โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5% เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการส่งเงินไปต่างประเทศ (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารไทยเท่านั้น)

สมัครใช้บริการ
บริการอื่นๆ

บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณในการดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการและเอกสารที่มากมายหากต้องไปติดต่อที่สำนักงานด้วยตัวเอง


บริการตรวจรับห้อง

เราจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานไร้ซึ่งปัญหาในอนาคต ด้วยบริการตรวจรับห้องก่อนโอนกรรมสิทธิ์จากทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างขาติ

ออกแบบและตกแต่งภายใน

เราให้บริการออกแบบและตกแต่งห้องด้วยทีมงานนักออกแบบมืออาชีพและมีรสนิยมพร้อมให้คำปรึกษาด้านการตกแต่งเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องใหม่หรือการปรับปรุงห้องเก่า เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยและการลงทุน

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

ห้องสตูดิโอ / 1 ห้องนอน

Services1 year
⚡ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ) 3,000
🧹 ค่าทำความสะอาดห้อง6,000
❄️ ค่าล้างแอร์6,000
🛃 ค่าภาษีต่างๆ และค่าบำรุงรักษาเบื้องต้น5,000

หมายเหตุ:
1. ทำความสะอาดห้อง 1 ครั้ง ราคา 1,500 บาท/ไตรมาส
2. ล้างแอร์ 1,500/เครื่อง (สูงสุด 2 เครื่อง) 6,000 บาท

รวมทั้งหมด 20,000 บาท/ปี

2 ห้องนอน

Services1 year
⚡ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ) 3,000
🧹 ค่าทำความสะอาดห้อง8,000
❄️ ค่าล้างแอร์9,000
🛃 ค่าภาษีต่างๆ และค่าบำรุงรักษาเบื้องต้น5,000

หมายเหตุ:
1. ทำความสะอาดห้อง 1 ครั้ง ราคา 2,000 บาท/ไตรมาส
2. ล้างแอร์ 1,500/เครื่อง (สูงสุด 3 เครื่อง) 9,000 บาท

รวมทั้งหมด 25,000 บาท/ปี

3 ห้องนอน หรือมากกว่า

Services1 year
⚡ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ) 3,000
🧹 ค่าทำความสะอาดห้อง10,000
❄️ ค่าล้างแอร์12,000
🛃 ค่าภาษีต่างๆ และค่าบำรุงรักษาเบื้องต้น5,000

หมายเหตุ:
1. ทำความสะอาดห้อง 1 ครั้ง ราคา 2,500 บาท/ไตรมาส
2. ล้างแอร์ 1,500/เครื่อง (สูงสุด 4 เครื่อง) 12,000 บาท

รวมทั้งหมด 30,000 THB

Thank you

Your request has been successfully submitted. Our team will contact you as soon as possible.