โครงการ Mulberry Grove Sukhumvit
โครงการ Mulberry Grove Sukhumvit
อีกหนึ่งขั้นของความร่วมมือระหว่าง Shinyu Real Estate
และ MQDC 🎉🎉
.
Shinyu Real Estate นำทีมโดยคุณโยจิ คิทาอุระ
ประธานบริษัท และคุณนัชชรี ภูริปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการขายตลาดลูกค้าญี่ปุ่นร่วมกับ
คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์มัลเบอร์รี่ โกรฟ
บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)
ณ สำนักงานขายโครงการ มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท ✨✨
.
ขอบคุณข่าวสารจาก : PostToday
.
.
สำหรับท่านใดที่มีลูกค้าสนใจโครงการนี้สามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยค่ะ
ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/reale-state-news