เช็คด่วน เรารวมมาให้แล้ว 🥰💙
รายชื่อธนาคารเข้าร่วม “มาตรการพักชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย”
✔ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
(สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน) จะได้พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน
หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ นานสูงสุด
12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน
นานสูงสุด 12 เดือน
✔ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ
พักชำระเงินต้น โดยยังคงชำระเฉพาะดอกเบี้ยนาน 6 เดือน หรือ
ลดหย่อนผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน หรือ
พักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของธนาคาร สำหรับลูกค้าแต่ละราย
สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร สามารถเข้ามาตรการ
รวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยลดภาระค่างวดต่อและภาระดอกเบี้ย
✔ธนาคารกรุงศรี
พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน
หรือ ลดค่างวด หรือรวมหนี้ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย
ด้วยวิธีการรวมหนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
*ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เท่านั้น
✅ธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับแล้วแต่กรณี
ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
✅หลังจากลูกค้าพักชำระค่างวด หรือลดค่างวดแล้ว สามารถเลือกทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันไดได้
นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ covid-19 โดยสามารถติดตามได้ทางหน้าเว็บ
ของธนาคารต่างๆ หรือทาง https://www.komchadluek.net/news/regional/475096