บริษัท Shinyu Real Estate และ Shinyu Asset Management
พร้อมทีมงานทุกๆคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาค
เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก มูลค่า 200,000 บาท 🥳🥳
.
เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลพะเยาที่กำลังๆขาดแคลน
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 😱
.
ตอนนี้ยังมีอีกหลายแห่งที่ขาดแคลนอุปกรณ์
ทางการแพทย์นะคะ เราอยากขอเชิญชวนให้
ทุกๆคนช่วยกันให้เต็มความสามารถที่สุดเพื่อให้เรา
ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็ว ✌✌
.
เราขอขอบคุณผู้ประสานงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่ช่วยให้การส่งมอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ปลื้มใจจริงๆค่ะ 🥰
และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความช่วเหลือจากเรา
Shinyu มีความตั้งใจที่จะร่วมช่วยเหลือสังคมในทุกๆทาง
ที่เราจะทำได้ต่อไป 🌟