📢 ข่าวดี ปี 2567 นี้ รัฐบาลขยายนโยบายลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือ ร้อยละ 1

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 1% และค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน)

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท ยกเว้นกรณีการขายเฉพาะส่วน

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียม

  • อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขาย 3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 30,000 บาท
  • อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขาย 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 10,000 บาท
  • อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขาย 5 แสนบาท ค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 5,000 บาท

เป้าหมายของมาตรการ
มาตรการนี้ถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องการมีบ้านและคอนโด ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

Shinyu Residence เอเจ้นท์สัญชาติไทย-ญี่ปุ่น เพื่อนสนิทที่ตอบโจทย์คุณ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งตลาดในไทยและต่างประเทศ
Mobile: 095-904-5171
LINE : @shinyuresidence
WhatsApp : (+66)95-904-5171
WeChat : shinyurealestate

______________________________________________________________________

ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารบนช่องทางออนไลน์
Facebook Page:Shinyu Residence
Line Official: @shinyuresidence
Instagram: Shinyu_Residence