ต้อนรับเข้าสู่ปีที่ 6 ของ Shinyu Real Estate ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเรา ซึ่งผู้บริหารต้องการนำเสนอการเติบโตและความสำเร็จ
ผ่านการเปลี่ยนแปลง Company Identity อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ยังตั้งใจคงเอกลักษณ์ความเป็น Shinyu ที่ทุกๆคนจดจำ
.
“เราต้องการนำเสนอการเติบโตของเราซึ่งกำลังขยายการตลาดไปสู่ตลาดอื่นๆ นอกจากญี่ปุ่น พร้อมๆกับแสดงให้เห็นถึงการเติบโตเป็น New Generation of Real Estate Agency ที่มีความทันสมัยและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น” คุณนัชชรี ภูริปรีชา CEO คนเก่งของเรากล่าวไว้กับทีมพัฒนา Company Identity
.
กว่า 6 เดือนกับการร่วมกันพัฒนาจนได้มาเป็น New Company Identity ของเรา และในวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะนำเสนอความภูมิใจของเรา
Shinyu Real Estate ให้ลูกเพจทุกๆได้รู้จักโดยทั่วกัน