📣ใครลดทีม ชินยูเพิ่มทีม เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเรา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จไปพร้อมๆกับเรา📣

🌟โอกาสสำคัญที่คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน Shinyu Real Estate🌟

บริษัทเอเจ้นท์ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ มาแรง ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จเกือบ 6 ปี ที่เราให้บริการและคำปรึกษาด้านการซื้อ/ขาย/เช่า/ลงทุน/ตรวจรับ/ตกแต่งและบริหารจัดการดูแลคอนโดมิเนียมกับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นหลัก ด้วยยอดขายกว่า 18,000 ล้านบาท 🎉🎉
.


เรากำลังมองหาทีมงานชินยูรุ่นใหม่ไฟแรง ที่รักในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง มีความฝันและจิตวิญญาณในการทำงานที่จะมาร่วมทีมและเติบโตไปพร้อมกันกับเราหลายตำแหน่ง❗️❗️

👑ผู้จัดการที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ดูแลลูกค้าชาวไทย (Property Consultant Manager-Thai)
👑ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ดูแลลูกค้าชาวไทย (Property Consultant-Thai)
👑Digital Marketing Manager
.
🌟ถ้าคุณคือคนที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ ขอให้มาเป็นทีมเดียวกันเรา🌟

อยากอยู่ในธุรกิจระดับแสนล้าน
อยากมีรายได้ไม่จำกัดเพดาน
ผลตอบแทนชัดเจน ทำอะไรได้อย่างนั้น
อยากยกระดับตัวเองดูแลลูกค้าระดับพรีเมี่ยม
อยากทำงานกับคนเก่งๆหรือระดับผู้บริหารจากบริษัทที่เราร่วมงานด้วย
อยากมีส่วนร่วมออกแบบอนาคตและกำหนดการทำงานของตัวเอง
อยากประสบความสำเร็จในการเป็นเอเจ้นท์
.

👑ตำแหน่ง :ผู้จัดการที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ดูแลลูกค้าชาวไทย (Property Consultant Manager – Thai)
❗️❗️จำนวน: 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
📣คุณสมบัติ
เพศ ชาย หรือ หญิง
อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่ระบุคณะ
สามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word/Excel/Power Point/PDF ได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมบริหารงานขายหรือบริหารลูกค้าได้ดี
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต, Website, Market Place, และโปรแกรมแชทต่างๆได้ดี รักในการติดต่อสื่อสารพบปะกับผู้คน
มีความสามารถในการคำนวณขั้นพื้นฐาน
สามารถพูด/อ่าน/เขียน และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
มีประสบการณ์การทำงานในรูปแบบบริษัทขั้นต่ำ 8 ปี
มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายคอนโดจำนวน 5 คนขั้นต่ำ ไม่ว่าจะทำงานในบริษัทเอเจ้นท์หรือDeveloper(ถ้าเคยทำงานในบริษัทเอเจ้นท์หรือSole Agentจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถวางแผนการขาย กำหนดกลยุทธ์ วางโปรโมชั่นและควบคุมขั้นตอนการขายให้สมบูรณ์
บุคลิกภาพการแต่งกายดี/มีใจรักในการบริการ/แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี/มีไหวพริบ/มีความอดทนและรักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
มีความรู้ด้านการลงทุนหรือมีประสบการณ์ในการลงทุนในคอนโดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อดทนและไม่ย่อมแพ้ต่ออุปสรรคจนกว่าจะสำเร็จ
ใจเย็นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ต้องมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเท่านั้น
ยืดหยุ่นในการทำงาน ทั้ง วัน เวลา และวิธีการทำงาน
สามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการได้ดี
🎉ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
🌟เงินเดือนขั้นต่ำเปิดตามคุณสมบัติ
🌟เงินประจำตำแหน่ง
🌟คอมมิชชั่นตามยอดขาย
🌟Incentive
🌟โบนัสประจำปี
🌟ประกันสังคม
🌟ประกันสุขภาพ
🌟ตรวจสุขภาพประจำปี
🌟Provident Fund
🌟เข้าคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถตามตำแหน่งงาน
🌟ท่องเที่ยวกับบริษัทประจำปี
🌟พักร้อนปีแรก 6 วัน

*ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายบริษัท

.

👑ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ดูแลลูกค้าชาวไทย (Property Consultant – Thai)
❗️❗️จำนวน: หลายตำแหน่ง
📣คุณสมบัติ
เพศ ชาย หรือ หญิง
อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่ระบุคณะ
สามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word/Excel/Power Point/PDF ได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมบริหารงานขายหรือบริหารลูกค้าได้ดี
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต, Website, Market Place, และโปรแกรมแชทต่างๆได้ดี รักในการติดต่อสื่อสารพบปะกับผู้คน
-มีความสามารถในการคำนวณขั้นพื้นฐาน
สามารถพูด/อ่าน/เขียน และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ดี
มีประสบการณ์การทำงานในรูปแบบบริษัทขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
มีประสบการณ์ในการเป็นเอเจ้นท์ขายคอนโดเท่านั้น ไม่ว่าจะทำงานในบริษัทเอเจ้นท์หรือDeveloper(ถ้าเคยทำงานในบริษัทเอเจ้นท์หรือSole Agentจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
บุคลิกภาพการแต่งกายดี/มีใจรักในการบริการ/แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี/มีไหวพริบ/มีความอดทนและรักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
 มีความรู้ด้านการลงทุนหรือมีประสบการณ์ในการลงทุนในคอนโดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อดทนและไม่ย่อมแพ้ต่ออุปสรรคจนกว่าจะสำเร็จ
ใจเย็นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ต้องมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเท่านั้น
ยืดหยุ่นในการทำงาน ทั้ง วัน เวลา และวิธีการทำงาน
สามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการได้ดี
🎉ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
🌟เงินประจำตำแหน่ง
🌟คอมมิชชั่นตามยอดขาย
🌟Incentive
🌟โบนัสประจำปี
🌟ประกันสังคม
🌟ประกันสุขภาพ
🌟ตรวจสุขภาพประจำปี
🌟Provident Fund
🌟เข้าคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถตามตำแหน่งงาน
🌟ท่องเที่ยวกับบริษัทประจำปี
🌟พักร้อนปีแรก 6 วัน
*ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายบริษัท
.

👑Digital Marketing Manager
จำนวน: 1 ตำแหน่งเท่านั้น

📢คุณสมบัติ
✅วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จบทางการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
✅อายุ 28 – 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
✅มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing 5 – 8 ปี
✅มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการพูด/อ่าน/เขียนได้ดี
✅มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีทักษะในการนำเสนองาน
✅มีความเป็นผู้นำ
✅มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
✅มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเท่านั้น

📢ความรับผิดชอบหลัก
✅วางแผน พัฒนา ดูแล แคมเปญด้านการตลาดของบริษัท โดยใช้เครื่องมือด้าน Digital Marketing อย่างเหมาะสม
✅มีทักษะความรู้ทางด้าน SEO/SEM, อีเมล, Social Media และ LineOA
✅เข้าใจ วิเคราะห์ และรายงาน ข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นจากแคมเปญ เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์
✅กำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อตอบจุดประสงค์องค์กร ทั้งการสร้างการรับรู้ เพิ่มคนติดตาม และสร้างยอดขายให้กับองค์กร
✅วัดผลและตรวจสอบผลงานของแคมเปญการตลาด ตามเป้าหมายต่างๆ (ROI และ KPI ต่างๆ)
✅ทำงานร่วมกับทีมงานอื่นๆในองค์กร เพื่อพัฒนาและเสริมประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์
✅พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า หรือ Partner ต่าง ๆ ภายนอกองค์กรได้
✅เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ตามเหมาะสม แสดงความคิดเห็นและมุมมองเพื่อผลลัพธ์ขององค์กรอย่างเหมาะสม

📢ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
🌟เงินเดือนขั้นต่ำเปิดตามคุณสมบัติ
🌟เงินประจำตำแหน่ง
🌟โบนัสประจำปี
🌟ประกันสังคม
🌟ประกันสุขภาพ
🌟ตรวจสุขภาพประจำปี
🌟Provident Fund
🌟เข้าคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
🌟ตามตำแหน่งงาน
🌟ท่องเที่ยวกับบริษัทประจำปี
🌟พักร้อนปีแรก 6 วัน

.
วันทำการ : จันทร์ – เสาร์(หยุดเสาร์ที่ 2 ของเดือน)
เวลาทำการ : 9.30 – 18.30
สถานที่ตั้งบริษัท : T-One Building เชื่อมกับ BTS ทองหล่อ

🌟หากท่านใดสนใจ หรือ มีบุคคลแนะนำ ส่งประวัติการทำงานมาที่ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 02-001-3033
Line Official Account: @shinyurealestate🌟